ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

Tha Muang, Tha Muang, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
วัดศรีโลหะราษฏร์บำรุง
ท่าม่วง
แขก
หนามแดง
คันคูน้ำ