ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

Tha Lo, Tha Muang, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ท่าล้อ
ท่านกเอี้ยง
ศาลตึก
หัวกรด
ดงไม้แดง
หนองสองต้อน