ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

Ban Mai, Tha Muang, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ต้นมะม่วง
ใหม่
ต้นลำใย
หนองสำรอง
สระเศรษฐี
หนองประดู่
หนองน้ำขุ่น
วังดุม
หนองกลางเนิน
เขานางพิมพ์
หมู่เพชร