ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

Phang Tru, Tha Muang, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดอนดักแย้
หนองพังตรุ
ตลาดสำรอง
รางสะเดา
หนองหม้อแกง
รางเฆ่
หนองเป็ด
ใต้วัด
ห้วยไร่