ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

Muang Chum, Tha Muang, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ต้นมะม่วง
ท่าไม้รวก
ม่วงชุม
หนองโป่ง
ไร่