ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

Rang Sali, Tha Muang, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ลำขุนไทย
รางสาลี่
แปดหลัง
หนองสำโรง
สระกลอย
หนองสะแก
หนองโสน
สาลี่
กองเสามอญ
หนองตาพัฒ
หนองจิก
หนองมะกอก
ไทรงาม
หวังใหม่
หนองกะทะ