ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

Wang Khanai, Tha Muang, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ศาลเจ้าโพรงไม้
วังขนาย
มะกอกหมู่
หนองตาบง
หลังอำเภอ
หลังวัด
ริมน้ำ