ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

Wang Sala, Tha Muang, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
วังศาลา
ท่าแค
โพธิ์เลี้ยว
หนองเสือ
หนองสะแก
หัวพงษ์
หนองแจง
ป่าดิบ
หนองเสือนอก
วังทอง