ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

Nong Khao, Tha Muang, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองขาว
สันตะเคียน
กล้วย
โคกไผ่
นอก
ห้วยตลุง
รางจิก
ดอนมะกอก
หนองน้อย
คอกวัว
รางจั่น
โคกมะขวิด
รางจิกพัฒนา