ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

Nong Tak Ya, Tha Muang, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองตากยา
หนองตะคอง
หนองอีเห็น
คอเขา
หนองสองห้อง
โกรกตารอด
หนองล้อมรั้ว
หนองบัว
กลาง
หนองแหน
หนองกำแพง
หนองม่วง
หนองใหญ่
หนองข้าวนก
หนองกระโดนน้อย
หนองเกวียน