ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

Khao Noi, Tha Muang, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ถ้ำ
เขาน้อย
ห้วยน้ำโจน
หนองตะโก
ดอนคาม
ช่องไม้รัด
ถ้ำแก้ว
อู่ตะเภา