ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

Bo Phloi, Bo Phloi, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บ่อพลอย
หนองย่างช้าง
ท่าหว้า
บึงหัวแหวน
บึงหล่ม
หนองเตียน
ตะวัน
หนองโพธิ์
เขาเขียว
เขาสิงห์โต
วังไพลิน
สระตาโล