ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

Nong Krang, Bo Phloi, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เจริญทรัพย์
หนองกร่าง
หนองหวาย
โป่งเจริญ
ดอนกลาง
หลังเขา
พุรวก
ชัฎน้ำเงิน
นพเก้า