ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

Nong Ri, Bo Phloi, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองแกใน
หนองรี
หินตาดทอง
หนองกระทุ่ม
ลำตะเพิน
โป่งรี
ลำอีซู
หนองสำโรง
ไร่พัฒนา
ลำพระยา