ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

Lum Rang, Bo Phloi, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ไร่เจริญ
บ่อเหียง
หนองขาม
ยางสูง
หลุมรัง
หนองหมู
สันติสุข
ลำเหย
หนองไก่ชุม
หนองเต็ง
ไร่ใหม่
วังทอง
งาม
วังเงิน
จงเจริญ
จัดสรร
ไร่พัฒนา
ถ้ำผาวังจันทร์