อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี - Phanom Thuan, Kanchanaburi

พื้นที่ 535.78 km2 คำขวัญ พนมทวนชวนใจให้ชิ่นชม ทวนพนมคมขลังครั้งศึกสมัย พนมมือถือทวนขบวนชัย ทวนดินน้ำลมไฟทวนใจตน ทวนหัวใจมิให้ไหลไปทางต่ำ กระแสธรรมทวนสู่อกุศล พนมทวนพนมธรรมน้อมนำคน เดิมคุณค่าเข้มข้นคนบ้านทวน