ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

Don Chedi, Phanom Thuan, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์
บ้านน้อย
หัวรัง
หนองแก
ทุ่งระฆัง
ดอนเจดีย์
มะขามใหญ่