ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

Thung Samo, Phanom Thuan, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองตาหมื่น
ตรอกสะเดา
ทุ่งสมอ
ดอนปรก