ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

Phanom Thuan, Phanom Thuan, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
ดอนงิ้ว
ดอนดินเหนียว
ใหม่
ดอนสระ
ดอนสมบูรณ์
ชายคลอง