ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

Phang Tru, Phanom Thuan, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
พังตรุ
เบ็ญพาด
กระเจาบ่อยา
โป่งกูป
บ่อระแหง
เบ็ญพาด
รางสมอ
นางงาม
ทุ่งสาวน้อย
กระเจา
หนองหอย
ทุ่งหนองขำ
บ่อ
ดอนมะละกอ
ดอนแจง
ดงรัง
ดงกาง
ทุ่งปราสาท
มณีกรมั่นเมือง
ทัพตั้ง