ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

Rang Wai, Phanom Thuan, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โคราช
รางหวาย
ลาดหมู
หนองจอก
ตลาดเขต
ดอนตาอิฐ
งิ้วราย
โกซ้าย
ห้วยกรด
รางทอง
หัวเขา
วังกาบ
ศรีพนมเขต
วังกุ่ม
ตลาดใหม่
รางหวาย
ป่าไม้โยน
นาทราย
ดอนกลาง
รางหวาย
หนองแก
ใหม่ไทดำ
ไร่ยาพัฒนา