ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

Nong Sarai, Phanom Thuan, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สระลุมพุก
โกรกยาว
หนองจิก
หนองขุย
ปลักเขว้า
หนองหราย
หนองแหน
ใหม่พัฒนา
หนองสาหร่าย