ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

Nong Rong, Phanom Thuan, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองกะจันทร์
ห้วยสะพาน
หนองโรง
หลุมหิน
ห้วยด้วน
นาพระยา
วังรัก
รางยอม
บ้านใหม่
หลุมหินหมู่เหนือ
ดอนเจริญ
รางขน
บ่อหว้าน้อย
ดงพัฒนา
หนองเสาธง
บำรุงรักษ์
หนองสำโรง