ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Dan Mae Chalaep, Si Sawat, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ท่าสนุ่น
พุน้ำเปรี้ยว
ด่านแม่แฉลบ
ท่าสนุ่น
โป่งหวาย
ดงเสลา
ปากเหมือง
ท่าแดง