ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Tha Kradan, Si Sawat, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ท่ากระดาน
ท่ากระดาน
เขาแก่งเรียง
แก่งแคบ
หม่องกระแทะ