ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Nong Pet, Si Sawat, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สองพี่น้อง
เกาะบุก
สามสุ่ย
ท่าทุ่งนา