ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Khao Chot, Si Sawat, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ตีนตก
น้ำพุล่าง
ไกรเกรียง
ท่าลำใย, สามหลัง
เขาเหล็ก