ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Mae Krabung, Si Sawat, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หาดแตง
แม่กระบุง
น้ำมุด
พุชะนี
ปลายดินสอ
ต้นมะพร้าว