ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

Prangphle, Sangkhla Buri, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ท่าดินแดง
วังขยาย
ห้วยต่อ
จงอั่ว