ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

Nong Lu, Sangkhla Buri, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นิเถะ
วังกะ
ไหล่น้ำ
ห้วยกบ
เวียคาดี้
ห้วยมาลัย
ใหม่พัฒนา
ซองกาเรีย
พระเจดีย์สามองค์
ประไรโหนก