ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

Laiwo, Sangkhla Buri, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เสน่ห์พ่อง
กองม่องทะ
เกาะสะเดิ่ง
ไล่โว่
ทิไล่ป้า
จะแก