ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

Somdet Charoen, Nong Prue, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองผักแว่น
ห้วยแม่ระวาง
ม่วงเฒ่า
บารมี
สมเด็จเจริญ
ห้วยองคต