ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

Nong Prue, Nong Prue, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองปรือ
หนองไม้เอื้อย
หนองขอน
หนองสาหร่าย
โป่งช้าง
กระพร้อยสองข้าม
วังยาง
วังแย้
หนองมะค่า
เขามุลิ
หนองใหญ่
หนองช้าง
ห้วยใหญ่
หนองตาเดช
เขาสน
หนองไม้แดง
ทุ่งโป่ง
หนองไม้แก่น
ห้วยผาก
เขาวงศ์ทรัพย์
หนองรัง
ประชาสุข