ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

Nong Pla Lai, Nong Prue, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
พยอมงาม
ใหม่พัฒนา
ห้วยหวาย
หนองปลาไหล
ศรีสุขเจริญ
หนองขนาก
ไผ่ล้อม
หนองขอนเทพพนม
หนองกร่าง
ศูนย์รวมทรัพย์
สามร้อยไร่
เทพมงคล
หนองแกประชาสรรค์
ศรีสวรรค์