ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

Wang Phai, Huai Krachao, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองมะเขือ
วังมะค่า
นาตามิ่ง
วังไผ่
นาใหม่
หนองตายอด
หนองมะสังข์
อ่างหิน
บ่อทอง
หนองโก
วังสมบูรณ์