ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

Huai Krachao, Huai Krachao, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ซ่อง
ห้วยกระเจา
ห้วยกระเจา
ดงตาอินทร์
เขากรวด
หัวอ่าง
เขาศาลา
ทัพพระยา
ไผ่งาม
อุดมสุข
ทุ่งมังกรกระหร่า
พยอมงาม
กรอกฟ้าสาธุการ
ทุ่งใหญ่
ไพรงาม
ดอน
โกรกสมอ
โกรกแสลบ
ทุ่งคูณ
ทุ่งประดู่
ดอนสว่าง