ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

Thung Krabam, Lao Khwan, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองหวาย
หนองอำเภอจีน
น้ำลาด
ทุ่งกระบ่ำ
หนองกระออม
สี่กั๊ก
หนองปลิง
ชัฎดงพลับ
หนองกระออม
หนองตากเนื้อ
หนองเหียง
ห้วยเทียน
หนองจิกน้ำดำ
น้ำลาดเหนือ