ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

Nong Nok Kaeo, Lao Khwan, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองนกแก้ว
หนองเค็ด
หนองงูเหลือม
หนองจั่น
หนองขบ
หนองรัก
หนองพลอง
ช่องกลิ้ง, ช่องกรด
หนองข่อย
วังแก้ว