ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

Nong Pradu, Lao Khwan, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองตาก้าย
หนองประดู่
ตลุงเหนือ
โป่งไหม
หนองปรือ
น้ำโจน
หนองไก่เหลือง
หนองแกแดง
เหียงงาม
หนองมะสังข์
หนองตาเกิด
หนองคำพา