ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

Nong Pling, Lao Khwan, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองปลิง
หนองกระหนาก
หนองมะสัง
หนองใหญ่
บึงหล่ม
พรหมณี
หนองหัววัว
บะลังกา
หนองโกเอน
เด่นคนงาม
หนองไผ่ล้อม
ประชาพัฒนา
หนองนกออก
ขุนด่าน
หนองหมี
ผาแดง
ประดู่เหลี่ยม
น้ำทรัพย์