ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

Nong Fai, Lao Khwan, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองฝ้าย
ปากชัด
เขาวงพระจันทร์
ตรอกกระโดน
หนองพังพวย
ห้วยรวก
หนองงูเห่า
ชุมนุมพระ
เขาน้อย