ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

Nong Sano, Lao Khwan, Kanchanaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองโสน
นางาม
สระเตย
หนองม่วง
น้ำคลุ้ง
โป่งพรม
หนองไก่ต่อ
ดอนกลาง
หนองงิ้วโล้ง
หนองแก
หนองไม้หัก