อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี - Sai Yok, Kanchanaburi

พื้นที่ 2,728.92 km2 คำขวัญ เมืองชายแดน แคว้นประวัติศาสตร์ ธรรมชาติงดงาม นามไทรโยค