กาฬสินธุ์ Kalasin

46 23 กส KSN
เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
อีสาน พะยอม 982,578 6,946.75 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์