กาฬสินธุ์ Kalasin

คำขวัญ เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกพะยอม

ภูมิภาค อีสาน ตัวย่อไทย กส ตัวย่ออังกฤษ KSN ISO TH-46 FIPS TH23 ประชากร 982,578 พื้นที่ 6,946.75 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เขาวง
Khao Wong
6
เขาวงดงอู่ข้าว สาวผู้ไทยงาม น้ำตกพริ้ว ทิวเขาเรียงราย มากมายผ้าห่ม อุดมวัฒนธรรม อ่างวังคำน้ำใส ทฤษฎีใหม่น้ำพระทัยจากในหลวง
เมืองกาฬสินธุ์
Mueang Kalasin
17
กมลาไสย
Kamalasai
8
ประเพณีแข่งเรือยาว อู่ข้าวเหลืองสิบเอ็ด ถิ่นเกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมเส็งกลองกิ่ง ใบเสมางามยิ่งเมืองฟ้าแดดสงยาง
กุฉินารายณ์
Kuchinarai
12
แหล่งวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าดีลายขิด สิ่งประดิษฐ์จักสาน สถานพิพิธภัณฑ์ล้ำค่า หน้าผาสวยถ้ำฝ่ามือแดง แหล่งตำนานสะพานหิน อ่างเก็บน้ำวังมน บนเขาน้ำตกตาดสูง เคยอุดมด้วยสัตว์โลกล้านปี
คำม่วง
Kham Muang
6
พระบรมธาตุเจดีย์คู่บ้าน ถิ่นฐานวัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา พุทราหวาน หลักฐานทางโบราณคดี เขียวขจีเทือกเขาภูพาน อลังการซากดึกดำบรรพ์
ฆ้องชัย
Khong Chai
5
เมืองฆ้องชัยโบราณ แดนโครงการเมืองสหกรณ์ ถิ่นเก่าก่อนบุญคูณลาน แหล่งตำนานเลิงไก่โอก
ดอนจาน
Don Chan
5
เมืองดอนจาน พุทธสถานหลวงปู่ใหญ่ น้ำตกไหลถ้ำไทรย้อย อ้อยหวานจับจิต หมอนขิด ผ้าลายทาง อ่างห้วยแกงแหล่งเกษตร ดงแม่เผดภูเงินงาม
ท่าคันโท
Tha Khantho
6
วนอุทยานภูพร แดนป่าดงมูล ถิ่นบุญบั้งไฟ แหล่งผ้าลายคำมาศ เมืองประวัติศาสตร์ทวารวดี พื้นที่กำเนิดไดโนเสาร์
นาคู
Na Khu
5
น้ำตกผานางคอย รอยเท้าไดโนเสาร์ แหล่งเก่าสลักหิน สนามบินเสรีไทย ก้าวไกลการศึกษา ล้ำค่าวัฒนธรรม
นามน
Na Mon
5
ราชภัฏโอ่อ่า อ่างมโนราห์กลางดง ลอยกระทง หนองคอนเตรียม ดินดีเยี่ยมหนองดินจี่ ผ้ามัดหมี่หนองบัวใน ห้วยหนองใหญ่แหล่งประมง
ยางตลาด
Yang Talat
15
เร่วพันธุ์ดีดงระแนง แหล่งรวมการเกษตร เขตกุ้งก้ามกรามรสเลิศ ถิ่นกำเนิดวงโปงลาง เส้นทางสู่อินโดจีน แผ่นดินแห่งนักปราชญ์
ร่องคำ
Rong Kham
3
ใต้สุดกาฬสินธุ์ ดินแดนพระเก่ง คลองเส็งคู่บ้าน เบ่งบานประชาธิปไตย
สมเด็จ
Somdet
8
สมเด็จนามมงคล งามเลิศล้นแก่งพฤๅชัย น้ำตกใสแก้งกะอาม ธรรมชาติงามลำถ้ำผาลี่ ฝีมือดีคือเนื้อทุบ งามเหวหุบผาเสวย น่าชมเชยหมอลำซิ่ง
สหัสขันธ์
Sahatsakhan
8
สหัสขันธ์รื่นรมย์ พระพรหมภูสิงห์ สวยยิ่งเขื่อนลำปาว ภูค่าวพระนอน พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ อาณาเขตไดโนเสาร์ ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
สามชัย
Sam Chai
4
ลำพันชาดล้ำค่า แพรวาขึ้นชื่อ เลื่องลือลำปาว ตำนานยาวสันถ้วยแตก แมกไม้ภูพาน ผักหวานด่านเม็ก
หนองกุงศรี
Nong Kung Si
9
ถิ่นลำหนองแสน แดนเกาะมหาราช ก๊าซธรรมชาติดงมูล ศูนย์ท่องเที่ยวหนองใหญ่ สว่างไสวด้วยแสงธรรม
ห้วยเม็ก
Huai Mek
9
ห้วยเม็กเล็กแต่ลือนาม งดงามเสื่อกก มรดกพื้นบ้าน แหล่งสำราญโสกหินขาว เรื่องราวประชาธิปไตย อ่างน้ำใหญ่วังลิ้นฟ้า สวนป่าดงระแนง ดัดแปลงข้าวนาหยอด ปลอดอบายมุข
ห้วยผึ้ง
Huai Phueng
4
เมืองสามอ่าง โปงลางโบราณ ผักหว่านภูสวย ลำห้วยน้ำใส พริกเผ็ดถึงใจ บุญบั้งไฟตระการตา