อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ - Kamalasai, Kalasin

พื้นที่ 325.30 km2 คำขวัญ ประเพณีแข่งเรือยาว อู่ข้าวเหลืองสิบเอ็ด ถิ่นเกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมเส็งกลองกิ่ง ใบเสมางามยิ่งเมืองฟ้าแดดสงยาง