อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ - Kham Muang, Kalasin

พื้นที่ 621.00 km2 คำขวัญ พระบรมธาตุเจดีย์คู่บ้าน ถิ่นฐานวัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา พุทราหวาน หลักฐานทางโบราณคดี เขียวขจีเทือกเขาภูพาน อลังการซากดึกดำบรรพ์