อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ - Na Mon, Kalasin

พื้นที่ 245.30 km2 คำขวัญ ราชภัฏโอ่อ่า อ่างมโนราห์กลางดง ลอยกระทง หนองคอนเตรียม ดินดีเยี่ยมหนองดินจี่ ผ้ามัดหมี่หนองบัวใน ห้วยหนองใหญ่แหล่งประมง