อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - Yang Talat, Kalasin

พื้นที่ 621.08 km2 คำขวัญ เร่วพันธุ์ดีดงระแนง แหล่งรวมการเกษตร เขตกุ้งก้ามกรามรสเลิศ ถิ่นกำเนิดวงโปงลาง เส้นทางสู่อินโดจีน แผ่นดินแห่งนักปราชญ์