ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Na Makhuea, Sahatsakhan, Kalasin

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นามะเขือ
โคกเจริญ
โป่งเชือก
โพนสวาง
โพนคำพุทธคีรี
คำน้ำแซบ
คำดอกซ้อน
โนนศรทอง
ดอนจันทร์
โนนอุดม
ไทรทอง
นามะเขือ