ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Sahatsakhan, Sahatsakhan, Kalasin

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คำลือชา
โนนศรีสวัสดิ์
ถ้ำปลา
นาคูณ
นาสีนวล
สิงห์สะอาด
ห้วยเตย
โสกทราย
นาสมบูรณ์
ขวัญเมือง
ถ้ำปลา
คำตาใกล้
สิงห์สะอาด